Chương trình phát triển VLXD của Bộ Xây dựng và triển vọng năm 2022

Năm 2022, Bộ Xây dựng sẽ tập trung triển khai công tác lập “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên cơ sở tích hợp quy hoạch khoáng sản làm xi măng và quy hoạch khoáng sản làm VLXD.

 

Theo Tạp chí xây dựng của Bộ Xây Dựng | 2022

4.4/5 - (9 votes)
All in one