8. Đầm rung bê tông (FV)

Máy đầm rung bê tông là một loại máy xây dựng làm các công việc đầm bê tông; nhờ lực rung của động cơ tạo ra giúp hỗn hợp vữa bê tông trở nên đặc chắc, nhanh thoát nước và nhanh đông cứng làm tăng chất lượng khối bê tông.

Trong xây dựng, khi thiết kế các chi tiết bê tông dạng khối như cột, vách, ống cống, dầm cầu …thì cần phải đổ hỗn hợp bê tông vào các khuôn có sẵn; sau khi đông cứng sẽ gỡ khuôn và  được khối bê tông đúng yêu cầu. Khi đó, các loại máy đầm bê tông khác, đặc biệt thông dụng như máy đầm dùi sẽ không phát huy hiệu quả trong việc đầm bê tông.  Lúc này ta cần sử dụng máy đầm rung để làm công việc đầm bê tông.

Cấu tạo của máy đầm rung bê tông gồm các bộ phận chính sau: 

Vỏ máy, 
Khối lệch tâm, 
Roto,
Dây điện, 
Trục quay
 Ổ đỡ.

VIFUCO địa chỉ tin cậy của chất lượng và hiệu quả

Showing all 3 results

All in one