Khung duỗi sắt (KDS)

INFO by VIFUCO
Kích thước (mm)60 x 46 x 57 
Rulo bằng thép gia nhiệt

 

4.7/5 - (6 votes)
All in one