Lao động phổ thông

laodong

Lao động phổ thông

  • Nam dưới 30 tuổi
  • Trình độ văn hóa tối thiểu lớp 9
  • Có đủ sức khỏe 
  • Có tính kỷ luật, trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc
  • Ưu tiên người địa phương 

Quyền lợi

  • Môi trường làm việc thân thiện 
  • Theo quy định của nhà nước
  • Đãi ngộ xứng đáng

 

 

4.4/5 - (25 votes)

ỨNG TUYỂN NGAY