,

Phụ tùng thay thế máy đầm bàn

INFO by VIFUCO

Kết cấu máy đầm bàn

Vị tríTên
1.Đế đầm bàn
2.Đế gắn động
3.Ổ lệch tâm
4.Puly ổ lệch tâm
5.Các-te che dây curoa
6.Tay lái
7.Cao su tay lái
8.Cao su giảm chấn
4.7/5 - (6 votes)
All in one