,

Phụ tùng thay thế khung cắt bê tông

INFO by VIFUCO

Kết cấu khung cắt bê tông

Vị tríTên
1.Khung chính
2.Thùng nước
3.Các-te che xích
4. Đồ gắn động cơ
5.Các-te che dây curoa
6.Các-te che đĩa cắt
7.Vô lăng
8.Tay nắm cao su
9.Tay lái
11.Bạc đạn
12.Ống tăng đưa
13.Cây dò đường
14.Bạc đạn trục đà sắt
15.Bạc đạn trục bánh xe sau
16. Trục bánh xe sau
 17. Bạc đạn trục bánh xe trước
18.Bánh xe trước
19.Trục gần lưỡi cắt
20.Mặt ốp lưỡi cắt A
21.Mặt ốp lưỡi cắt B
22.Puly KC
23.Bánh xe sau
24.Bộ nhông xích
25.Trục tăng đưa
26.Ống nước
Mời Bạn đánh giá | Please leave me some STARS
All in one