Tuyển dụng

Công nhân

INFO by VIFUCO

Yêu cầu Trình độ chuyên môn tốt nghiệp các trường dạy nghề các chuyên ngành tiện, hàn, lắp ráp máy 

Đọc Tiếp »
All in one