INFOGRAPHIC Toàn cảnh Việt Nam KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích

Bức tranh kinh tế – xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022 có nhiều điểm sáng: mức tăng GDP kỷ lục, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng. Chính sách phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ đã phát huy hiệu quả.

 

Nhiều ngành đã khôi phục và đạt mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước dịch COVID-19 như công nghiệp chế biến, chế tạo; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; xuất khẩu hàng hóa.

 

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 1.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 2.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 3.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 4.

INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 5.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 6.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 7.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 8.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 9.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 10.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 11.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 12.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 13.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 14.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 15.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 16.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 17.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 18.
INFOGRAPIC Toàn cảnh KTXH 9 tháng: Tăng tốc về đích - Ảnh 19.

 Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Báo Điện Tử Chính Phủ CHXHCN Việt Nam | 30/09/2022

4.8/5 - (5 votes)